Coaching blijkt in de praktijk een ontwikkelmethode te zijn met hoog rendement. Coaching is economisch bezien dus een interessant alternatief voor trainingen en opleidingen. ARC Consult biedt u de keuze uit coaching van een individu of een groep. U bepaalt van tevoren samen met de betrokkene(n) en met ons de tijdsduur, de inhoud en de accenten van de coaching, zodat het programma aansluit op uw wensen en op de specifieke leerbehoeften van de manager, directeur of groep. Coaching wordt regelmatig vooraf gegaan door het Persoonlijk Assessment.

Individuele coaching

Coaching is de leermethode bij uitstek bij aanvang van een nieuwe functie of bij wijziging van verantwoordelijkheden. Door het intensieve karakter leidt individuele coaching snel tot verhoging van persoonlijke effectiviteit. De gecoachte en zijn omgeving ondervinden onmiddellijk en blijvend resultaat. Individuele coaching is doorgaans kortdurend en directief. Zakelijke maar ook persoonlijke onderwerpen komen aan bod en worden in het perspectief geplaatst van heden, toekomst en verleden.

Evaluatie van het traject van coaching vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van de opdrachtgever en de gecoachte.

Teamcoaching

Het coachen van een team leidt tot het stijlvol optimaliseren van resultaat en samenwerking. Aan de orde komen de primaire processen, zoals visie, missie, doelstellingen, strategie en rolverdeling. Ook secundaire processen als communicatie, conflicthantering en probleemmanagement komen aan bod. De effectiviteit, dynamiek en vitaliteit van het team worden gestructureerd aan de orde gesteld en vervolgens systematisch bijgesteld in de gewenste richting. Teamcoaching is gericht op beter resultaat, binnen maar ook buiten het team, dus ook voor u als opdrachtgever. Teamcoaching wordt soms voorafgegaan of omringd door een of meerdere individuele coachings en/of assessments / talentschouw.