Het voor uw organisatie of instelling opsporen, mobiliseren en selecteren van interessante mensen met een relevante en uitstekende staat van dienst is geen sinecure. Des te meer geldt dit bij wijziging van uw strategie of marktpositie. Bij leiding geven aan veranderingsprocessen komt het vooral aan op effectiviteit, integriteit en charisma. Bovendien verwacht u dat de nieuwe man of vrouw past in de organisatie en toegevoegde waarde levert, niet alleen aan het resultaat maar tevens aan een constructieve sfeer. ARC Consult heeft succesvolle ervaring met wervingscampagnes in vrijwel alle segmenten van bedrijvigheid.

Resultaat

ARC Consult biedt u vakbekwaamheid bij het systematisch aantrekken en selecteren van interessante mensen. Mensen met ambities die passen bij uw ambities en die van uw organisatie. Visie, snel doordringen tot de kern van de functie en uitvoeringsgerichte betrokkenheid als regisseur zijn hierbij kernbegrippen voor ARC Consult. In uw wervings- en selectiecampagne heeft u meerdere keuzes; bijvoorbeeld om anoniem of niet-anoniem te werven.

Eindselectie en coaching

Bij de weging van de laatste twee of drie sollicitanten kan het Persoonlijk Assessment, op uw verzoek, deel uitmaken van de selectieprocedure om geschiktheid, potentieel en ontwikkelaspecten te analyseren en te concretiseren. Na indiensttreding kan individuele coaching het logische vervolg zijn.